Welkom bij NL Evenementen!

Algemene voorwaarden

Uw boeking is definitief zodra u op versturen drukt en er op uw beeldscherm staat verzonden, of als u een bevestigingsmail heeft onvangen. Of als het marktgeld vooraf is voldaan is.

Snel betalen kunt u via i deal of op het postkantoor/bank het verschuldigde bedrag direct contant storten op ons rekeningnummer. Het stortingsbewijs stuurt of mailt u dan aan ons. Op deze manier kunnen wij u binnen 1 dag definitief inschrijven! U krijgt enkele dagen voor de markt uw kraamnummer en routebeschrijving toegestuurd. Geen bericht? Bel ons dan! (de organisatie is gerechtigd om deelnemers van plaats te wijzigen). Al onze vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW (ons BTW-nummer: 135894281 B02.)

 1. Uw boekeing is definitief na het verzenden van uw boeking op onze website.Wel behoud Nl evenementen  het recht de boeking te annuleren mocht daar reden voor zijn,bijv de markt zit vol, uw branche zit vol, of een andere reden.
 2. Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betaaldatum op de giro- of bankrekening van NL evenementen is bijgeschreven, heeft NL evenementen.  de mogelijkheid een andere gegadigde voor het evenement in te schrijven. De betalingstermijn van onze facturen is 5 dagen.
 3. Bij annulering van de inschrijving voor een evenement wordt het betaalde bedrag teruggestort indien de annulering schriftelijk wordt gemeld uiterlijk 2 weken voor de datum van het desbetreffende evenement. Hierop zijn geen uitzonderingen van toepassing.
 4. De hoogte van het borgbedrag dient te allen tijde minimaal €.75­,= te zijn. Indien het totale borgbedrag (€..75,=) op onze bankrekening is bijgeschreven, is het mogelijk het inschrijfgeld op de marktdag te betalen. U dient het verschuldigde bedrag direct aan de marktmeester te voldoen ten tijde dat deze zelf naar u toe komt. Het is niet mogelijk uw betaling uit te stellen.
 5. Het verschuldigde inschrijfgeld wordt van de borg afgetrokken indien de inschrijving door de ingeschrevene wordt geannuleerd korter dan 2 weken voor de marktdatum.
 6. Deelnemers welke na de begintijd van de markt (vermeld op de toewijzing) niet op het evenement aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak meer maken op een plaats. Het inschrijfgeld wordt niet teruggestort en een eventuele borg zal voor het inschrijfbedrag worden ingenomen.
 7. NL evenementen. is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Ook schade toegebracht door omvallende marktkramen (wind) komen voor risico van de deelnemer zelf.
 8. NL evenementen. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden. Indien er officieel besloten wordt dat de markt geen doorgang mag vinden (ivm slechte weersomstandigheden) heeft u recht op 50% restitutie van uw inschrijfgeld. Van deelnemers met borg wordt 50% van het inschrijfgeld in mindering gebracht van de borg.
 9. NL evenementen . zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten een evenement te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om aantallen publiek te garanderen. Het is daarom niet mogelijk om NL evenementen . aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek.
 10. Bij het annuleren van van een braderie door Nl evenementen om wat voor een reden dan ook, Nl evenementen is nimmer aansprakelijk voor omzet derving van de deelnermers of nimmer aansprakelijk
 11. Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door NL evenementen . gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 12. Indien u geen gebruik maakt van deze bevestiging(en) verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig aan ons te melden.
 13. Onze evenementen worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Indien een vergunning niet wordt verleend zal het evenement worden geannuleerd.NL evenementen. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement.
 14. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer van koophandel, CRK,  etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.
 15. Indien een deelnemer stroom nodig heeft dient deze hier zelf voor te zorgen Bijvoorbeeld vragen aan een winkelier of bij een deelnemer die zelf een aggregaat heeft. . Tenzij er een aggregaat aanwezig is van NL evenementen dan zijn daar kosten aan verbonden NL evenementen. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet verkrijgen van een stroomaansluiting.
 16. Als standhouder bent U verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren. Voor informatie: Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)  Algemene Directie, telefoon: 070-448.48.48
 17. Het is verboden om de kramen aan derden te verhuren zonder toestemming van NL evenementen Wij nemen sms'jes niet in behandeling.